Truy cập vào website: https://orderchina.com.vn/

Click vào nút “Cài đặt công cụ đặt hàng”.

2. Sau khi click “Cài đặt công cụ đặt hàng” -> sẽ hiển thị ra trang công cụ -> các bạn nhấp vào nút [Thêm vào Chrome] màu xanh dương.

3. Sau khi click [Thêm vào Chrome] -> sẽ hiển thị popup -> các bạn nhấp vào nút [Thêm tiện ích]

4. Cài đặt thành công !

Tổng đài hỗ trợ: 038 525 8338