Bảng giá dịch vụ

GIÁ TRỊ 1 ĐƠN HÀNG BAO GỒM:

1 – Tiền hàng
2 – Phí mua hàng 
3 – Phí vận chuyển nội địa Trung Quốc (nếu có)
4 – Phí vận chuyển Quốc tế (Trung Quốc – Việt Nam)
5 – Phí Giá trị gia tăng (nếu có): Gia cố hàng hóa, Kiểm đếm, Đóng kiện gỗ

TRONG ĐÓ:

1 – TIỀN HÀNG

Là tiền hàng của đơn hàng phải thanh toán cho nhà cung cấp, bằng tổng tiền hàng của tất cả các link sản phẩm chứa trong đơn hàng đó (không bao gồm các link sản phẩm có trạng thái Hủy)

Trong đó: Tiền hàng của 1 link sản phẩm = Đơn giá * số lượng đặt .

2 – PHÍ MUA HÀNG = Tiền hàng * % phí mua hàng

Là phí dịch vụ giao dịch mà khách hàng trả cho Quý Dậu logitics để giao dịch với nhà cung cấp và thực hiện mua đơn hàng cho quý khách theo yêu cầu trên đơn. Xem chi tiết chính sách tại đây

Giá trị tiền hàng (VNĐ) % Phí mua hàng 
Dưới 3 triệu 3%
Từ 3 triệu đến dưới 100 triệu 2%
Từ 100 triệu 1%

? Phí cố định:  5.000đ /đơn

3 – Cước cân nặng vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam = số cân nặng của đơn hàng x đơn giá cước cân nặng

Khối lượng đơn hàng Hà Nội Hồ Chí Minh
< 1Kg 25.000đ/Kg   29.000đ/Kg
Từ 1Kg đến dưới 30Kg 23.000đ/Kg   27.000đ/Kg
Từ 30Kg đến dưới 100Kg 21.000đ/Kg   25.000đ/Kg

• Hàng xếp lô

Khối lượng đơn hàng Hà Nội Hồ Chí Minh
Từ 100Kg đến dưới 200Kg 17.000đ/Kg   19.000đ/Kg
Từ 200Kg đến dưới 500Kg 15.000đ/Kg   17.000đ/Kg
Từ 500Kg 11.000đ/Kg   15.000đ/Kg
Khối lượng lớn Liên hệ Liên hệ

Mọi mặt hàng đều có cân nặng thực tế và cân nặng quy đổi theo khối. Cân nặng được áp dụng tính phí là mức cân nặng cao hơn giữa cân nặng thực và cân nặng quy đổi. Cân nặng quy đổi được tính theo công thức :

 • Với vận chuyển thường (Kg) = (dài(cm) x rộng(cm) x cao(cm))/6000.
 • Lưu ý:
  • Đơn giá cước cân nặng được tính trên tổng cân nặng của các kiện hàng theo đơn.
  • Nếu tổng cân nặng dưới 0.5Kg sẽ được làm tròn thành 0.5Kg.
  • Cước cân nặng vận chuyển TQ – VN là cước được tình từ Kho TQ của Quý Dậu logistic về đến Kho Hà Nội / Hồ Chí Minh của Quý Dậu logistic
  • Thời gian hàng về Hà Nội từ 1 – 2 ngày, về Hồ Chí Mình từ 4 – 5 ngày kể từ khi xuất khỏi kho TQ.
  • Đôi với vận chuyển hàng lô thời gian hàng về Hà Nội từ 5 – 7 ngày, về Hồ Chí Mình từ 7 – 10 ngày kể từ khi xuất khỏi kho TQ.
   Ngoài các chi phí cố định như trên, Quý Dậu logistic còn cung cấp các dịch vụ cộng thêm là Kiểm hàng và Đóng gỗ. Quý khách có thể chọn sử dụng các dịch vụ này khi đặt cọc đơn hàng hoặc trong khung trao đổi trực tiếp trên đơn hàng.
  • Phí kiểm hàng:
   Số lượng sản phẩm/đơn hàng Phí kiểm đếm (VNĐ/sản phẩm)
   Sản phẩm thường

   (có giá >= 10 Tệ)

   Sản phẩm phụ kiện

   (có giá <10 tệ)

   1 – 5 7.000đ 2.000đ
   6 – 20 5.000đ 1.500đ
   21 – 100 3.000đ 1000đ
   101 – 500 2.000đ 1000đ
   Trên 500 1.500đ 700đ

   Lưu ý:

   • Quý Dậu logistic sẽ kiểm tra hàng khi nhận được tại kho Trung Quốc theo số lượng và các thuộc tính cơ bản phân loại hàng hóa mà khách hàng đã thao tác chọn khi đưa vào giỏ hàng (đối với hàng thời trang thường là thuộc tính kích cỡ, màu sắc nhưng loại trừ trường hợp màu sắc sản phẩm thực tế có thể đậm/nhạt hơn so với màu sắc sản phẩm đăng bán trên website)
   • Quý Dậu logistic không cam kết sẽ kiểm tra chất liệu, thông số kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng nhái (fake), thương hiệu sản phẩm.
   • Quý Dậu logisticsẽ hoàn 100% tiền hàng cho khách hàng chọn sử dụng dịch vụ kiểm đếm khi khách hàng nhận hàng thấy có sự sai lệch về số lượng và thuộc tính hàng hóa mà Quý Dậu logistic đã cam kết kiểm đếm.

   Phí đóng gỗ

   Kg đầu tiên Kg tiếp theo
   Phí đóng kiện gỗ 20 tệ/Kg đầu 1 tệ/Kg

Browse more about blueyonder in our partner website